พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

2017-08-03 10:48:13

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (ประธานในพิธี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนักศึกษาองค์การ นำกล่าวคำอารธนาศีล เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษามอบพานดอกไม้ไหว้ครูแก่ครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา ในพิธีไหว้ครูมีการเจิมหนังสือ-อุปกรณ์การเรียนของแต่ละแผนกวิชา ,มอบทุนการศึกษา-เกียรติบัตรเรียนดี ,ประกาศผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 


">