พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

2017-08-03 11:08:41

        วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานคสวรรค์ ในพิธีมีการมอบทุนการศึกษา, มอบเงินสนับสนุนกิจการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารออมมสิน กับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์, พิธีตัดริบบิ้นเปิดธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และนิมนต์พระครูสมุห์โกวิท จันทโก พระธรรมวิทยากร จังหวัดนครสวรรค์ เจิมป้ายสำนักงานธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และประพรมน้ำพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี