ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ

2017-08-03 11:19:19

                       วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวประเสริฐศรี พงศ์ปริญญากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการประกวดสถานที่จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ห้อง Smart Multimedia แผนกวิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ นำทีมประเมินโดย ผอ.ชุลีพร สิงหเนตร ประธานคณะกรรมการ ดร.กาญจนา ภาาุรพันธ์ ผอ.คนึงนิจ พรหมเนตร รองฉัตรชัย เรืองมณี และผอ.เมธินี บุญเอกบุศย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่ง