พิธีไหว้ครู ป.ตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

2017-08-03 11:40:34

                       วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จัดพิธีไหว้ครู ในโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขา เรื่องการเรียน การปฏิบัติกิจกรรม