รับเสด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี

2017-08-03 11:48:26

                    วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คณะวิชาคหกรรม ร่วมจัดเตรียมห้องพักผ่อนอิริยาบถ  ห้องสรง และ จัดเตรียมอาหารว่างรับรองผู้ว่าราชการ และคณะผู้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ณ หอบังคับการบิน สนามบินนครสวรรค์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคปฏิบัติการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๘ จังหวัดนครวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ / เอื้อเฟื้อภาพจาก ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย