ขอแสดงความยินดี

2017-08-03 11:53:13

                      ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในโอกาสที่ได้รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การนำเสนองานวิจัยกลุ่มผู้บริหารและครู ในงานประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมการศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่