โครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจนครสวรรค์

2017-08-03 11:57:10

            วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ครูและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจนครสวรรค์ ณ หอประชุมบึงบอระเพ็ด โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ