พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

2017-10-30 09:19:53

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสมชาย บุตรสระ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ บริเวณศาลแขวงนครสวรรค์