ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

2017-10-30 09:23:56

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล พร้อมคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง