2017-10-30 09:26:30

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีกับครูกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า และครูน้ำผึ้ง ช้างเนียม ในโอกาสที่สอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูกฏหมาย และครูภาษาอังกฤษ ตามลำดับ โดยครูทั้ง ๒ ท่านได้กล่าวความรู้สึกต่อผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา