ตามรอยพ่อ

2017-10-30 09:29:19

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครู และนักศึกษา เข้าร่วมปลูกต้นไม้กับทางจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการ "ตามรอยพ่อ" ปลูกต้นไม้ตามพระราชปณิธาน (วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี