พิธีไหว้ครูช่างและรดน้ำขอพรผู็เกษียณอายุราชการ

2017-10-30 09:34:36

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในพิธีประกอบด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, พราหมณ์เจ้าพิธีดำเนินพิธีการ และทำการครอบครูให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาคณะศิลปกรรม และคณะคหกรรม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีจัดให้มีการรดน้ำขอพรครูผู้เกษียณอายุราชการ