พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

2017-10-30 09:44:11

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ประรำพิธี บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น - ลูกกตัญญู คนดีศรีอาชีวะ ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

รูปภาพเพิ่มเติม