การปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

2018-01-21 09:28:08

ขอให้ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของตนบนเว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.go.th โดยใช้ username และ password ในการ Login เข้าใช้ระบบคือ เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา ในการ Login เข้าใช้ระบบ

สำรวจรายชื่อ นศ. ที่ยังปรับปรุงข้อมูลไม่สมบูรณ์ ==> รหัส60  รหัส59  รหัส58

หมายเหตุ รายงานข้อมูลจาก www.v-cop.go.th ณ วันที่ 21 ม.ค. 2561

=======================================
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://www.v-cop.go.th/v-cop/download คลิกเลือก คู่มือการใช้งานระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับนักศึกษา
=======================================
หากไม่สามารถ login เข้าใช้ระบบได้ ให้แจ้ง
รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด มาที่
email: guntaphon@hotmail.com หรือ
facebook : www.facebook.com/guntaphon.nakabhop