นำเสนอโครงการ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2018-03-24 21:45:40

          ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) ชั้นปีที่ ๒
เข้านำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์