เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙

2018-03-24 21:49:16

    ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐