พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

2018-03-24 21:52:33

            วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
           ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซ้อมใหญ่
           ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีจริง