"มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพฯ"

2018-08-06 15:53:49

"มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์" 
นัดพบแรงงาน เชิญสมัครงาน พบนายจ้าง สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศคกษานครสวรรค์ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561