ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2018-10-06 20:53:44

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาสอบปฏิบัติในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ดาวน์โหลด

ประกาศ วศ.นว.