ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2018-10-09 14:17:00

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันองคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ดาวน์โหลด

ประกาศ วศ.นว.