ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการฯ ดร.กุสุมา ขันกสิกรรม

2018-10-15 20:10:58

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการฯ ดร.กุสุมา ขันกสิกรรม เข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ด้วยความยินดียิ่ง

kusuma