การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.2561

2018-11-07 08:05:20

           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561