ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2560 นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ