ปิดชมรมวิชาชีพ/อิสระ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษาองค์การฯ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม "นิทรรศการปิดชมรมวิชาชีพ/อิสระ" ภาคเรียนที่ 2/2559 ภายในงานมีการแสดงปิดชมรมของแต่ละชมรม การแสดงผลงานสรุปการดำเนินแต่ละชมรม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์