นิทรรศการวิชาการอาชีวศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ (ประธานในพิธี) พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม "นิทรรศการวิชาการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559" การประกวดผลงานโครงการและจัดแสดงโครงการ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์