ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวเสาวณีย์ เต็งสุววรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนิการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมอาชีพ "การตัดชุดติดกัน,ขนมอบยอดนิยม,อาหารจานเดียว,การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆและงานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก ตามโครงการ Education to Employment : Vocational Boot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน) ครั้งที่ 1 แลผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์