ประชุมสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการประชุม ติดตามการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2259 ณ ห้องประชุม 1211 อาคาร 12 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสววรรค์