รายชื่อผู้สมัคร ป.ตรี 2560

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560