ประกาศรายชื่อ ป.ตรี 2560

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ ประจำปีกสารศึกษา 2560 ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัดการงานคหกรรม