ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน วศ.นครสวรรค์

สำหรับ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2563

nwvoc

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียน
ใช้กระดาษขนาด A4 สีเหลืองไม่มีลวดลายในการพิมพ์และพิมพ์ในแนวตั้ง

ที่ ขั้นตอน
1. เข้าเว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th/regis63
nwvoc

2. คลิกที่เมนู ล็อกอิน (ที่แถบเมนูสีดำ)
nwvoc

3. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา) แล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ
nwvoc

4. ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ดังภาพด้านล่าง
nwvoc

5. คลิกที่เมนู พิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน ดังภาพด้านล่าง
nwvoc

6. สั่งพิมพ์ (กดปุ่ม Ctrl + P) จะปรากฎหน้าจอดังภาพด้านล่าง
nwvoc

7. ที่เมนูสั่งพิมพ์ คลิกที่รายการ "การตั้งค่าเพิ่มเติม" ดังภาพด้านล่าง
nwvoc

8. เลือก ขนาดกระดาษเป็นขนาด A4,
ในรายการตัวเลือก คลิกเอาเครื่องหมายถูกในช่องส่วนหัวกระดาษท้ายกระดาษ และ กราฟิกพื้นหลัง ออก
จากนั้นคลิกพิมพ์
nwvoc