วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานด้วยความยินดียิ่ง